Akuutti yksilösielunhoitoterapia

Akuutti sielunhoitoterapian tarve. Tilanteen kartoittaminen ja tavoitekeskustelu. Terapiakeskustelut tavoiteasettelun pohjalta.

Opiskelijoille

Sielunhoitoterapeutin opintokokonaisuuksissa vaadittava oma sielunhoitoterapia. Henkilökohtaisen kasvun tukeminen oman persoonan sekä ammatillisen roolin näkökulmasta. Kysy opiskelijatarjous!

Intervallijaksot

Terapiajakson jälkeen toipumisen seurantakäynnit.

Yrityksille

Hoitolaitoksille, pienryhmäkodeille, kuntoutuskodeille mahdollisuus hengellisen avun tarjoamiseen toipumisessa ja kuntoutuksessa. Yksilö-, sekä ryhmäsielunhoitoterapia yrityksen tiloissa.

Pidempikestoinen Yksilösielunhoitoterapia

Alkutilannekartoitus, terapian tarpeen arviointi, laajemman hoitosuunnitelman laatiminen, menneisyyden/nykyisyyden työstäminen asiakaslähtöisten keinojen ja välineiden avulla; Toiminnallisina keinoina mm. Jumalakuva tutkiskelu, elämänkaari, sukupuu, sosiaalinen verkosto, minäkuva-, voimavara- ja tunnetyöskentely.

Terapeuttinen sielunhoito ryhmätyöskentelynä

Vertaisryhmätoimintaa / Hengelliset toipumisryhmät. Aihealueina; itsetuntemus, riippuvuudet, elämänhallinta jne.