ESITTELY

Koulutustaustaa; Ammatillinen koulutukseni on Sosionomi, AMK (1996) sekä Sosiaalialan Ammattikorkeakoulutasoiset Ratkaisukeskeisen työotteen erikoistumisopinnot terveys- ja sosiaalialan työssä(1997).
Pastoraalisielunhoidon koulutus, Iso Kirja(2011). Terapeuttinen sielunhoidon koulutus, Iso Kirja (2016). Suomen ACC ry:n akkreditointi ja Suomen sielunhoitoterapeutit ry:n jäsenyys.

Minulla on runsaan kymmenen vuoden työkokemus Kristillisestä päihdetyöstä, jossa olen toiminut sekä yksilö- että ryhmäsielunhoidossa vapaaehtoistyöntekijän, ohjaajan ja Vastaavan ohjaajan työtehtävissä. Seurakunnassa olen toiminut usean vuoden ajan ryhmänohjaajana naisille suunnatussa päihde- ja mielenterveyskuntoutujien vertaistukiryhmässä.

Uskoontultuani 18-vuotiaana koin voimakkaan Jumalan kutsun hengelliseen työhön ja sydämelleni laskettiin selkeä näky kristillisestä päihdehoitokotityöstä. Jumala ohjasi ammatinvalintaani ja valmistuttuani Sosiaalialan opinnoista avautui ovi kutsumuksen mukaisesti Kristilliseen alkoholisti- ja narkomaanihoitokotityöhön. Työssä sain kokea ihmeellistä Jumalan siunausta ja ilmestymistä yksilöihmisten sekä koko hoitokodin arjessa ja eri vaiheissa. Hoitokotityössä vahvistui myös kokemus sieluhoitoterapian tarpeellisuudesta toipumisessa.